15 oct. 2013

postheadericon Manifesto 2013 - Día Internacional do Cancro de Mama da FECMA

 

A nosa Federación Española de Cancro de Mama (FECMA) e as 39 Asociacións federadas, vinculamos o 19 de outubro ao Día Internacional do Cancro de Mama.
A Federación Española de Cancro de Mama defende, desde a súa creación, que os programas de detección precoz sexan promovidos polo sistema público de saúde, con acceso gratuito, continuados no tempo, dotados dos recursos necesarios, desenvolvidos con controis de calidade e por persoal formado e avaliados nos seus resultados, incluíndo os índices de participación. O noso obxectivo é concienciar ás mulleres e incentivar a súa participación nas campañas de detección precoz.
Seguimos defendendo un verdadeiro Pacto de Estado pola defensa, a sostenibilidad, a cohesión, a suficiencia, o financiamento presente e futura e a calidade do Sistema Nacional de Saúde, coa participación e o compromiso no mesmo das diferentes Administracións Sanitarias, os Grupos Parlamentarios e todos os actores implicados, desde os profesionais aos pacientes e usuarios da sanidade.

Defendemos unha sanidade española pública, universal e gratuita, sustentada económicamente na progresión dos impostos e na solidariedade, e como instrumento activo de cohesión social e de igualdade.
O Sistema Nacional de Saúde é único e esixe lealtade e corresponsabilidade de todas as administracións sanitarias. A Carteira de Servizos do Sistema debe ser homoxénea como elemento de equidade e xustiza. Calquera modificación ou reforma desa Carteira de Servizos deberá facerse con consenso técnico e político e escoitando aos profesionais da sanidade e aos pacientes. Non é aceptable que existan diferenzas nos servizos e as prestaciones polo feito casual da residencia.
Coincidimos con quen defenden unha información obxectiva, veraz, completa, comprensible e específica, como un dereito do paciente e como a fórmula adecuada para favorecer a mellor relación nun plano de igualdade entre un paciente activo e o médico.
Para a Federación Española de Cancro de Mama (FECMA), a investigación en cancro de mama é unha prioridade. Preocúpanos o futuro da investigación pública e animamos á iniciativa privada a que contribúa a financiar proxectos de investigación sobre esta enfermidade.
Defendemos a investigación como garantía para avanzar nos mellores e máis fiables métodos de diagnóstico dunha enfermidade onde a súa detección precoz é fundamental; para desenvolver as prácticas médicas e as terapias menos agresivas, máis innovadoras e máis eficaces; para dispoñer dos medicamentos contrastados como máis adecuados e útiles e para avanzar na corrección dos efectos adversos da enfermidade.
A investigación aplicada pode xerar novos modelos de crecemento competitivo, novas empresas e novos empregos.
Non compartimos a fórmula de utilizar “alternativas terapéuticas equivalentes”. O que defendemos é a prescripción dos fármacos máis adecuados para cada paciente.
Isto forma parte da medicina personalizada. Non hai pacientes estándar nin hai tratamentos estándar.
O cancro de mama, con 27.000 novos diagnósticos en España cada ano, ten un custo socioeconómico. Somos conscientes diso. Pero a maior supervivencia ao cancro obtense aplicando innovación e novos coñecementos. A innovación e a investigación clínica permitirán avanzar no tratamento individualizado en oncoloxía.
Preocúpanos que as dificultades presupuestarias puidesen repercutir en atrasos no acceso á innovación aos pacientes oncológicos.
Sentimos a crise porque somos cidadás e usuarias da sanidade, pero a vida e a saúde non deben someterse a puros axustes presupuestarios. Os resultados económicos non poden antepoñerse aos beneficios do paciente. A calidade dos diagnósticos, das diferentes terapias e dos tratamentos non pode ser negociable.
A solución non é recortar, senón reformar racionalmente; non é gastar menos, senón gastar mellor para non romper a equidade, apostar pola sostenibilidad do noso sistema público de saúde e non esquecer que os pacientes e os usuarios somos os titulares do dereito á saúde.
Insistimos no noso dereito a unha segunda opinión; á seguridade do paciente como expresión de calidade do sistema; ao recoñecemento dunha visión integral do paciente; á atención aos problemas laborais; á asistencia psico-social; a unha xestión eficaz das listas de espera; á rehabilitación física; á atención aos coidados paliativos para pacientes en estadios avanzados; á avaliación dos riscos de mulleres susceptibles de presentar síndrome hereditario de cancro e á atención particular a mulleres novas a quen se lles detecta un cancro de mama.
Reiteramos a urxente necesidade de que existan Rexistros poblacionales homoxéneos e actualizados de cancro.
Somos corredoras de fondo. Ignoramos o noso futuro, pero asumimos a plenitude do noso presente. Sorteamos os obstáculos con esforzo e con dificultades, tratando de manternos en pé, seguir adiante e apostar pola vida, evitando a soidade e espantando os medos.

0 comentarios:

SOS Sanidade Pública

C. de Saúde do Hío, XA!

C. de Saúde do Hío, XA!
Xa temos os terreos, e o SERGAS que fai? Enredar.
Queremos médico todo o ano!

Polo CAR para o Morrazo

Redes sociais

Síguenos

100% público

100% público

POVI$A: listas de espera

POVI$A: listas de espera
Pola redución das listas de espera en POVI$A
As listas de espera cirúrxicas de POVI$A son as máis grandes de todos os hospitais de Galicia. Das listas para consultas externas e probas diágnósticas nada se sabe, por estar ocultas á opinión pública.
A Plataforma quere contrastar a campaña de desinformación do SERGAS e de POVI$A cos datos reais aportados pola propia cidadanía, por iso pedimos a súa colaboración.
Reclame en atención ao doente de POVI$A ou acuda á Inspección Médica e póñase en contacto connosco enviándonos unha copia ou unha mensaxe, dirixíndose ao apto. 146 de Cangas ou por email a plataformasanidadecangas
@gmail.com
.

Informe POVISA

Kiko da Silva

Kiko da Silva

Alianza Social do Morrazo

Alianza Social do Morrazo

Páxinas vistas