6 sept. 2012

postheadericon AGDSP: A construción do Novo Hospital de Vigo está paralizada pola incapacidade da empresa concesionaria para financiar o proxecto

 • Esta paralización é a consecuencia da privatización do Hospital, ao recorrer a un contrato de Concesión de Obra Pública tipo Iniciativa de Financiamento Privado (PFI).
 • O Presidente da Xunta e a Conselleira de Sanidade enganaron á cidadanía de Vigo e comarca ao afirmar que o proxecto non ten problemas de financiamento.
 • Tal e como recoñeceu ante o xulgado do Contencioso Administrativo, a empresa concesionaria carece de capacidade para financiar o proxecto.
 • A Concesionaria non conseguiu este diñeiro nin dos bancos que a integran, Bankia, CAM e outras caixas en quebra que están sendo rescatadas con diñeiro público.
 • Esta falta de fondos obriga á Concesionaria a recorrer ao crédito fóra de España, o que incrementará o custo dos intereses a pagar pola mesma.
 • Isto terá dúas importantes consecuencias: incrementará os custos do proxecto e a Concesionaria pretende para manter as súas expectativas de negocio trasladalos á Xunta renegociando á alza as condicións do contrato.
 • A Xunta solicitou un crédito de ata 180 millóns de euros ao Banco Europeo de Investimentos.
 • A recepción dos 180 millóns de euros está condicionada a que a Concesionaria poña outros 190 millóns. O atraso na concesión do crédito esta elevando o custo dos intereses a pagar pola Xunta.
 • Estes 180 millóns computarán como endebedamento para a Xunta (e o estado) o que bota por terra o principal argumento da Xunta para recorrer ao financiamento privado: Non era posible construír o hospital con diñeiro público porque este computaba como débeda o que ía en contra a da estabilidade orzamentaria.
 • Por todo iso o custo do proxecto do NHV vaise a multiplicar aínda máis do inicialmente previsto pola PFI que xa multiplica entre catro e sete veces o custo inicial pola vía de financiamento público a través da Sociedade Pública de Investimentos (SPI) como inicialmente estaba previsto polo anterior goberno da Xunta, anulado por Feijoo.
 • Iniciouse a obra sen Proxecto de Execución definitivo e estase procedendo a unha importante redución do proxecto orixinal.
 • Incumpríronse importantes apartados do contrato: Financiamento a risco e ventura da concesionaria, volume e calidade do edificio e dos servizos, control e seguimento do desenvolvemento e dos prazos da obra (auditorias), desaparición do informe de adxudicación pagado a Price Waterhouse Coopers etc., que entre todos supón un incumprimento flagrante do contrato e obrigan á administración a anular o contrato e a continuar co proxecto con financiamento e xestión pública, sen indemnización á concesionaria.
 • É obrigado rescatar a concesión e recuperar o modelo de financiamento e xestión pública para o Novo Hospital de Vigo.
A Xunta mente
Tal e como viñeron denunciando de forma reiterada a Plataforma SOS Sanidade Pública e a AGDSP, a construción do Novo Hospital de Vigo está paralizada por falta de financiamento.

En contra das afirmacións do Presidente da Xunta e da Conselleira de Sanidade de que o proxecto non ten problemas de financiamento, a empresa concesionaria do Hospital (unha UTE na que se inclúen como entidades financeiras Bankia e a CAM) é incapaz de obter nos mercados financeiros os créditos necesarios para continuar a obra que se iniciou co 20% do financiamento previsto, con recursos propios da concesionaria.

Non se trata dun problema de reaxuste da obra polo período vacacional, do incumprimento dun Convenio (por outra banda ilegal) co Concello de Vigo nin da interposición dun Recurso Contencioso Administrativo pola Plataforma SOS Sanidade Pública, como afirmaran diversas fontes da Xunta e da empresa.

A empresa concesionaria é incapaz de financiar o proxecto
Iso é consecuencia da privatización do Hospital mediante o contrato de Concesión de Obra Pública tipo PFI que obriga a que sexa a empresa concesionaria a responsable de activar os créditos para o financiamento do proxecto. O contrato é a RISCO E VENTURA da empresa concesionaria.

O 9 de Febreiro de 2011, BOE *nº 34, publícase a resolución da adxudicación da concesión de obra pública para a redacción do proxecto, FINANCIAMENTO, CONSTRUCIÓN e explotación de servizos do Complexo Hospitalario de Vigo.

O 29 de Marzo de 2011 a Xunta solicita ao Banco Europeo de Investimentos un crédito de ata 180 millóns de euros para a construción e mantemento do Novo Hospital de Vigo. A empresa concesionaria deberá responsabilizarse de obter o resto do custo do proxecto, ata 375 millóns de Investimento Inicial Total.

Devandito crédito, segundo a páxina Web do BEI que se pode consultar, está APROBADO PERO NON ASINADO (cousa que o presidente ocultou enganando aos medios e cidadáns, en recentes declaracións).

Iso significa que se abriron as negociacións para a formalización, á espera de que a empresa obteña o resto do financiamento e se cúmpran as condicións contractuais esixidas polo BEI e a UE para acceder a este tipo de financiamento.

A empresa xa recoñeceu, por medio do seu avogado e en resposta ao contencioso administrativo que interpuxemos, que carece de acceso aos mercados financeiros para obter os créditos necesarios para financiar o proxecto e realizar a obra.

Vulneración do contrato e rescate da concesión
Como xa é coñecido, existía un proxecto previo, con consignación orzamentaria e financiamento e xestión pública a través da Sociedade Pública de Investimentos SPI, que supuña un aforro de custos de máis de 500 millóns de euros con respecto ao modelo de privatización elixido polo actual goberno da Xunta.

Por outra banda estase operando unha redución substancial do proxecto orixinal no que se refire ao Plan Funcional do Hospital (servizos, especialidades, camas etc.) e ás dimensións do edificio co obxectivo de manter o equilibrio económico-financeiro da concesión. Esta redución ocúltase á opinión pública.

Vulnéranse así, as condicións orixinais do contrato,
 • ao ser incapaz de financiarse a concesionaria,
 • ao ter que recorrer a Xunta ao financiamento público a través do BEI cun tipo de interese inferior ao do financiamento privado,
 • ao non cumprirse xa os requisitos da UE para que o investimento non compute como débeda (unha das vantaxes esgrimidas pola Xunta para utilizar este tipo de contrato )
 • e ao reducir o proxecto orixinal.

Hoxe denunciamos unha vez máis esta situación, reclamamos que se proceda ao rescate da concesión e se inicie o procedemento para acometer un proxecto de financiamento e xestión pública. Todo iso será posto en coñecemento dos grupos parlamentarios, do Concello de Vigo, e grupos municipais dos concellos da área viguesa.

A continuidade do actual proxecto vai hipotecar o futuro sanitario da área de Vigo durante os próximos 20 anos, cun hospital incapaz de resolver os seus graves problemas asistenciais (Listas de Espera, déficits de alta tecnoloxía e especialización, masificación etc.) e adaptado pola contra á lóxica do mercado, ás necesidades de rendibilidade e beneficio dunha empresa privada.

0 comentarios:

SOS Sanidade Pública

C. de Saúde do Hío, XA!

C. de Saúde do Hío, XA!
Xa temos os terreos, e o SERGAS que fai? Enredar.
Queremos médico todo o ano!

Polo CAR para o Morrazo

Redes sociais

Síguenos

100% público

100% público

POVI$A: listas de espera

POVI$A: listas de espera
Pola redución das listas de espera en POVI$A
As listas de espera cirúrxicas de POVI$A son as máis grandes de todos os hospitais de Galicia. Das listas para consultas externas e probas diágnósticas nada se sabe, por estar ocultas á opinión pública.
A Plataforma quere contrastar a campaña de desinformación do SERGAS e de POVI$A cos datos reais aportados pola propia cidadanía, por iso pedimos a súa colaboración.
Reclame en atención ao doente de POVI$A ou acuda á Inspección Médica e póñase en contacto connosco enviándonos unha copia ou unha mensaxe, dirixíndose ao apto. 146 de Cangas ou por email a plataformasanidadecangas
@gmail.com
.

Informe POVISA

Kiko da Silva

Kiko da Silva

Alianza Social do Morrazo

Alianza Social do Morrazo

Páxinas vistas