14 jul. 2011

postheadericon Preguntas do BNG no Parlamento de Galicia sobre o CAR do Morrazo

Ana Luisa Bouza Santiago e Bieito Lobeira Domínguez, deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta as seguintes Preguntas, para a súa resposta oral en Comisión relativas á construción do Centro de Alta Resolución do Morrazo.
O BNG ten denunciado en numerosas ocasións nesta lexislatura que a poboación da Comarca do Morrazo está a vivir o deterioro da sanidade pública galega dun xeito especial pola paralización de infraestruturas previstas e necesarias para a Comarca e pola decisión do Gobernó galego de darlle continuidade á adscrición de poboación ao centro privado POVISA que, segundo os datos de espera que se publican, duplica a espera media dos hospitais galegos na atención a doentes.

Unha das infraestruturas previstas xa en 2007 e paralizadas polo Goberno galego é o Centro de Alta Resolución que debería atender á comarca do Morrazo e paliar de maneira importante as deficiencias na atención especializada, para o que debería contar coas especialidades de Oftalmoloxía, Xinecoloxía e Obstetricia, Traumatoloxía, Dermatoloxía, Otorrinolaringoloxía, Cirurxía Xeral e Dixestiva, Uroloxía, Cardioloxía, Endocrinoloxía, Rehabilitación e Fisioterapia, Psiquiatría, Reumatoloxía, Neumoloxía, Radiodiagnóstico e Laboratorio e podería contar tamén cunha Unidade de Hemodiálise.
O Concello de Cangas puxo a disposición do SERGAS unha parcela próxima o núcleo de Pedreira nos lindes de Cangas e Moaña de 20.000 m2, en solo rústico sen vivendas e que comunica directamente có Corredor do Morrazo, un lugar adecuado para dar servizo a toda a comarca, ben comunicado e con capacidade de ampliación futura. Nos diversos plans e memorias da Consellería de sanidade nesta lexislatura aparece o CAR do Morrazo para iniciar a sua construción en 2010 polo sistema PFI, compromiso xa incumprido e que ameaza con adiarse novamente pola reclamación da Consellería dunha ubicación diferente á ofrecida polo Concello.
Esta situación leva a este Grupo do BNG realiza as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:
  1. Cal é o motivo da solicitude dunha nova ubicación para o Centro de Alta Resolución do Morrazo ao concello de Cangas?
  2. Cando ten previsto o Gobernó galego iniciar a construción do CAR do Morrazo?
  3. Cando ten previsto o Gobernó galego que se pona en fimcionamento?
  4. Con qué servizos contará o CAR do Morrazo?
Santiago de Compostela, 14 de Xullo de 2011
Asdo.Ana Luisa Bouza Santiago
Bieito Lobeira Domínguez
Deputada e Deputado do GP. do BNG

Publicado no BOPG (nº 515)

0 comentarios:

SOS Sanidade Pública

C. de Saúde do Hío, XA!

C. de Saúde do Hío, XA!
Xa temos os terreos, e o SERGAS que fai? Enredar.
Queremos médico todo o ano!

Polo CAR para o Morrazo

Redes sociais

Síguenos

100% público

100% público

POVI$A: listas de espera

POVI$A: listas de espera
Pola redución das listas de espera en POVI$A
As listas de espera cirúrxicas de POVI$A son as máis grandes de todos os hospitais de Galicia. Das listas para consultas externas e probas diágnósticas nada se sabe, por estar ocultas á opinión pública.
A Plataforma quere contrastar a campaña de desinformación do SERGAS e de POVI$A cos datos reais aportados pola propia cidadanía, por iso pedimos a súa colaboración.
Reclame en atención ao doente de POVI$A ou acuda á Inspección Médica e póñase en contacto connosco enviándonos unha copia ou unha mensaxe, dirixíndose ao apto. 146 de Cangas ou por email a plataformasanidadecangas
@gmail.com
.

Informe POVISA

Kiko da Silva

Kiko da Silva

Alianza Social do Morrazo

Alianza Social do Morrazo

Páxinas vistas